0
Màng Xốp Hơi (Màng Xốp Khí)

Màng xốp hơi hay màng xốp khí dày 2-3mm, được quấn thành cuộn khổ 1.4m, dài 100m.

Màng xốp khí được dùng để bọc hàng dễ vút vỡ như thủy tinh, linh kiện điện tử.

Màng Xốp Hơi (Màng Xốp Khí)

Danh mục: Màng xốp 03/06/2018 Lượt xem: 1189

Màng xốp hơi hay màng xốp khí được quấn thành dạng cuộn khổ 1.4m, dài 100m

Giá: Liên hệ

Nhận tin khuyến mãi