0
Giấy carton 2 lớp khổ 125cm

Giấy carton 2 lớp, khổ 125cm.

Giấy 2 xeo xám, sóng B, dày 2mm

Khối lượng 32-35kg/cuộn. 

Dài 40-45m

Giấy carton 2 lớp khổ 125cm

Danh mục: Giấy Carton 2 Lớp 10/16/2019 Lượt xem: 1402

Giấy carton 2 lớp, khổ 125cm. Giấy 2 xeo xám. Khối lượng 32-35kg/cuộn.

Giá: Liên hệ

Nhận tin khuyến mãi